ห้องเกียรติยศ ร.ร.และผู้บริหาร

ห้องเกียรติยศ ครู บุคลากร

วันที่ 16 มกราคม 2565  นางสาวจารี วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565   “ระดับประเทศ” รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง การนิเทศการสอนโดยใช้ UADE Model โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  จังหวัดสตูล ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566   พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”  Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality