1. สวนควนข้อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 

นายวรวิช  ควนข้อง เจ้าของสวนควนข้อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง         บ้านสวนควนข้อง แหล่งการเรียนรู้ จ.สตูล เพาะขยาย ‘หม้อข้าว หม้อแกงลิง’ พืชใกล้สูญพันธุ์ โดยมีขนาดเกือบเท่าใบหน้าคน อีกทั้ง จ.สตูล ยังรอการประกาศจากยูเนสโก

ให้เป็นอุทยานธรณีโลกอีกด้วย

      วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีี่บ้านสวนควนข้อง หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของทริปการท่องเที่ยวกลุ่มสตูล จีโอปาร์ค

อุทยานธรณีแห่งประเทศไทย จ.สตูล ที่ได้รับความสนใจ โดยหลังจากที่บ้านสวนควนข้องแห่งนี้ ได้นำพันธุ์ไม้ หม้อข้าว หม้อแกงลิง ที่กำลังสูญพันธุ์มาทำการเพาะขยาย ผสมสาย

พันธุ์หายากมีมากกว่าหนึ่งพันต้น ถึง 6 สายพันธุ์ มาไว้ที่สวนแห่งนี้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาสูงถึง 850-900 บาท

         โดย นายวรวิช ควนข้อง อายุ 31 ปี เจ้าของสวนควนข้อง ได้เพาะพันธุ์หม้อข้าวหมอแกงลิงเพื่ออนุรักษ์ ซึ่งสายพันธุ์นี้ดูแลนานกว่า 2 ปี ทำให้หม้อมีขนาดใหญ่เกือบเท่า

ใบหน้าของคน โดยนายวรวิช เล่าว่า จุดเริ่มต้นของการเพาะพันธุ์ เกิดจากชาวบ้านมาขอให้ตนสอนวิธีการเลี้ยงพันธุ์ไม้ชนิดนี้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากท้องถิ่น อีกทั้งตนยังเห็นสเน่ห์

ของพันธุ์ไม้ที่มีความพิเศษในการเปลี่ยนสภาพจากใบเป็นกรวยจอกเพื่อดักจับแมลง โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีความแตกต่างกันไป ประกอบกับเป็นพันธุ์ไม้ที่เริ่มหายาก จึงเกิดแนวคิดใน

การเพาะขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ไว้และส่งต่อให้ทุกคนที่ชื่นชอบได้ครอบครองเป็นเจ้าของนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีแห่งประเทศไทย จ.สตูล กล่าวว่า สตูลเป็น

          อุทยานธรณีแห่งประเทศไทยแห่งแรก และกำลังรอให้มีการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก หรือ จีโอปาร์ค จากยูเนสโก โดยบ้านสวนควนข้อง เป็นอีกหนึ่งแหล่งศึกษาสำคัญ

ทางอุทยานธรณีใน จ.สตูล ที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนที่ยั่งยืน มีรายได้จากการเป็นวิทยากร เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นรายได้เสริมจากการทำสวนยางพารา ไม่น้อยกว่าสองถึงสาม

พันบาท จากการมาทำขนมข้าวเหนียวหม้อข้าว หม้อแกงลิง ซึ่งเป็นขนมพื้นเมือง โดยมีการสาธิตให้ผู้มาเรียนรู้ได้ทานกัน

ติดต่อสอบถามสวนควนข้องหม้อข้าวหม้อแกงลิง 081-097-1684

                                                                                       """""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2. แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า  อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล

กรามช้างดึกดำบรรพ์

            พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เป็นอาคารชั้นเดียว มีขนาดพื้นที่จัดแสดง อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า เปิดให้บริการ

 

      ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 100,000 คนต่อปี โดยภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยการนำ

 

เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทย ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสตูล และซากดึกดำบรรพ์ช้างที่พบใน ถ้ำเล สเตโกดอนและซากดึกดำบรรพ์อื่นๆ