1.มีอาคารเรียน 3 หลัง  อาคารฝึกงาน3 หลัง หอพักนักเรียน 1 หลัง  บ้านพักครู17หลัง  อาคารชั่วคราว2หลัง(ใช้เป็นโรงอาหาร)  หอประชุม 1หลัง อาคารละหมาด 1หลัง

2.มีโรงจอดรถจักรยานยนต์ 1หลัง  โรงจอดรถยนต์1หลัง

3.มีสนามฟุตบอล 1 สนาม  พร้อมอัฒจันทร์3หลัง   สนามฟุตซอล 1 สนาม

4.มีสระน้ำ 2  สระ

5. พระพุทธรูปปางลีลา

6.ศาลพระภูมิ

 

 

ภาพประกอบอาคารสถานที่

         

 

       

 

       

 

        

                            อาคาร1                                                                                                                                      อาคาร2

         

                                 อาคาร3 (วิทยาศาสตร์)                                                                                                              หอประชุม

         

                               โรงอาหาร                                                                                                                    ห้องสมุด(อาคาร3)

         

                            อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม                                                                                                              อาคารเกษตร

         

                                      อาคารธรณี                                                                                                                           อาคารละหมาด

         

                            โรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ครูและบุคลากร                                                        อาคารศิลป์  ดนตรี  ห้องคหกรรม