โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปีการศึกษา2562

 

โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดินและในบ่อกระชัง

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลานิลในกระชัง