นายสวัสดี  ยอดขยัน

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น

ปีการศึกษา 2533

ปัจจุบันทำงานที่..........................

 

นายยูซุป  เจ๊ะบ่าว

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น

ปีการศึกษา 2537

ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

นางสาววิไล  หนูใหม่

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น

ปีการศึกษา 2538

ปัจจุบันทำงาน รพ.

 

 

 นายสำรอง  สู่สม

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น

ปีการศึกษา 2539

ปัจจุบันทำงานที่..........................

 

นายปรีชา  ชื่นแก้ว

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ปลาย

ปีการศึกษา 2540

ปัจจุบันทำงานที่..........................

  

 

 

นางสาวจุฬาลักษณ์  หลังเถาะ

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ต้น

ปีการศึกษา 2548

 

   การศึกษา ปวส.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกไทยคดีศึกษา ปัจจุบันอยู่ที่

เพชรบูรณ์ ประกอบอาชีพ YouTuber เป็นครีเอเตอร์ประจำช่อง Kids Dee TV , Mind LifeDJ Story รับผลิตงานโฆษณาสินค้าแบรนด์ต่างๆ ใน

โซเชียลมีเดีย และงานวิทยากรให้ความรู้ด้านสื่อการตลาดออนไลน์ รายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาท)

ข้อมูล ณวันที่28พฤศจิกายน256๕