สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zhaOIXlbIJuOIRioHgRZzg5K1E8KWbJi

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zhaOIXlbIJuOIRioHgRZzg5K1E8KWbJi