ประกาศ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ2567